Pravoslavn crkevn obec Frantikovy Lzn

Duchovní služba nemocničního kaplana v chebské nemocnici

V chebské nemocnici byla dne 17. května 2013 spuštěna nová doplňková služba „nemocniční kaplan“. Nemocnice, jako místo, kde se lidé léčí ze svých tělesných nemocí, doplnila své zdravotní služby i o duchovní službu kaplana. Kaplan je plnou měrou členem zdravotnického týmu. S nemocnicí má uzavřenou smlouvu a v nemocnici působí tedy nikoliv jako externista, ale jako týmový spolupracovník, který doplňuje ošetřovatelský proces o duchovní rozměr péče.

 


  Nemocničním kaplanem je otec Vít Metoděj Kout

Za nemocničního kaplana byl ekumenou chebských duchovních doporučen otec Mgr. et Mgr. Metoděj Vít Kout, kněz Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Otec Metoděj absolvoval magisterský program v oboru pravoslavné teologie a dále sociální program zaměřený na management a řízení sociálních a zdravotnických organizací na Univerzitě Karlově. V Praze absolvoval pilotní projekt evangelické fakulty „Nemocniční kaplan“ a nyní slouží šestým rokem jako duchovní v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních, patří k ženatému kněžstvu, má ženu a tři děti, mimo svou obec působí jako duchovní mládeže. Kaplan je členem Asociace nemocničních kaplanů: http://www.nemocnicnikaplan.cz/ a jeho činnost v nemocnici upravuje též etický kodex nemocničních kaplanů: http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/6-Eticky-kodex/index.htm.


  Návštěvy kaplana v nemocnici

Kaplan přichází do nemocnice 1x týdně, a to ve čtvrtek od 9:30 do 17:00. Kaplan je v případě potřeby k dispozici pacientům i zdravotnickému personálu na vyžádání, podle svých možností také prochází oddělení, aby pozdravil nové pacienty. Kaplan, byť je ke službě delegován svou mateřskou církví, není v nemocnici jako zástupce své církve, ale jako člen zdravotnického týmu, který má jeden společný cíl, a tím je duševní a duchovní zdraví pacienta za plného respektování individuální spirituality a životních zkušeností každého pacienta. Kaplan je vázán mlčenlivostí, která se vztahuje ke každému rozhovoru, který provedl, i všem informacím týkajícím se zdravotního stavu pacienta.


 Co obnáší služba kaplana

Kaplan nabízí pacientům svou přítomnost, rozhovor, svůj čas a příležitost se společně setkat, promluvit si o tom, co člověka trápí, z čeho má strach a co nechce nést sám. Kaplan není v nemocnici v roli kněze – nenabízí tedy klasický inventář svátostí, ale především prostou přítomnost, sdílení a možnost popovídat si. Setkání s kaplanem se může dotýkat obecně platných lidských otázek – po smyslu utrpení, po smíření, po hledání podpory v nemoci, stejně tak jako může být i jen popovídáním si o tom, na co se člověk těší, až přijde domů, z čeho má strach a co všechno mu v nemocnici chybí. Kaplan na přání pacienta zprostředkovává návštěvu duchovního / pastoračního pracovníka pacientovy mateřské církve.


 Jak zkontaktovat kaplana

Pokud byste měli zájem si s kaplanem promluvit, informujte zdravotní sestry nebo oslovte kaplana během jeho pochůzek v nemocnici. Kaplan je k dispozici pacientům, rodinným příslušníkům i personálu nemocnice. Návštěvu lze sjednat také telefonicky na čísle 773660205 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Kaplan navštěvuje nemocnici pravidelně ve čtvrtek 9:30-17:00 hod., schůzku si lze po vzájemné dohodě smluvit i mimo čtvrteční návštěvní den, a to i v domácím prostředí.

[zdroj: KKN a.s., Nemocnice v Chebu]

2024  Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně  globbers joomla template