Pravoslavn crkevn obec Frantikovy Lzn

 Co je pravoslaví?

 Představy mnoha lidí o pravoslaví jsou v naší zemi bohužel zcela zkreslené. Často odpovídáme na otázky, které jsou naprosto nesmyslné, jako např.: „Je pravoslaví také křesťanství?“ nebo „Pravoslaví je z Ruska, že?“ Co je tedy pravoslaví?

 

Samozřejmě, pravoslaví je „také křesťanství“. Ba více, pravoslavní křesťané jsou přesvědčeni, že pravoslaví je autentické, původní a pravdivé křesťanství a pravoslavná církev je obecnou Kristovou církví. Pravoslavná církev, jmenovitě místní pravoslavná církev jeruzalémská, je mateřskou církví celého křesťanstva a nikdy se od nikoho neoddělila. Dnes jsou ve světě tisíce křesťanských církví, hnutí, řádů a skupin. Pouze pravoslavná církev je dle přesvědčení pravoslavných křesťanů původní Církví Kristovou. Zachovává pravou víru prvních křesťanů, „orthodoxii“, pravoslaví.

 

V roce 1054 odešla z mateřského společenství církví církev římská (dnes římskokatolická církev), z níž se později oddělily církve protestantské. Na východě se již v 5. století oddělily některé místní církve, které dnes nazýváme obvykle „orientální“. Vznikly tak čtyři základní skupiny křesťanských církví: pravoslavní, katolíci, protestanti a orientální církve.

 

Pravoslavná církev je dnes přítomna snad ve všech zemích světa. Zdaleka již není jen církví Řeků a Slovanů a zdaleka již není církví „východní“. Tak máme dnes i místní Pravoslavnou církev v českých zemích, která byla obnovena v průběhu 20. století. Skutečně obnovena, nikoli založena, protože pravoslavnou křesťanskou víru k nám přinesli v roce 863 svatí soluňští bratři Cyril a Metoděj.


[převzato z http://www.pravoslavirumburk.cz]

 
2024  Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně  globbers joomla template