Pravoslavn crkevn obec Frantikovy Lzn

Svátosti a obřady

V chrámu lze objednat po osobní domluvě děkovnou službu, službu za zdraví i za pokoj duší zesnulých, stejně tak i svěcení bytů, svátost zpovědi a návštěvu nemocného v jeho domácnosti se svatým přijímáním.
V chrámu jsou také umístěny kartičky, na které lze napsat jména zesnulých i živých na vzpomenutí, za které se o. Metoděj modlí v chrámu během bohoslužeb i svého týdenního soukromého modlitebního pravidla. Modlitba ze strany kněze má být vždy provázena vroucí modlitbou těch, kteří své blízké nechávají vzpomínat.

 

 

2024  Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně  globbers joomla template