Pravoslavn crkevn obec Frantikovy Lzn

Drazí snoubenci, velmi nás těší, že jste se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Následující krátký text by Vám měl pomoci v prvních krocích při domlouvání sňatku v pravoslavné církvi.


Kdo může být oddán

Církevní sňatek v pravoslavné církvi může být uzavřen pouze mezi mužem a ženou, z nichž alespoň jeden je pravoslavný křesťan, oba by však měli být pokřtěni. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít před Bohem nerozlučný sňatek. 


Příprava snoubenců

Sňatku předchází příprava snoubenců, která trvá různě dlouho a probíhá v intervalech, které si snoubenci s knězem dohodnou.
O církevní sňatek se žádá zpravidla v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců. Pokud nebydlíte ve Františkových Lázních, a chcete mít svatbu v chrámu sv. Olgy, není to problém, ale je nutno počítat s určitými administrativními komplikacemi. 


Kdy kontaktovat kněze

Kněze je potřeba kontaktovat minimálně dva měsíce před zamýšleným termínem sňatku a osobně se s ním dohodnout na dalším postupu. 


Co všechno bude kněz potřebovat

a) rodné listy

b) křestní listy

c) občanské průkazy

d) osvědčení k církevnímu sňatku − vydá Vám ho matriční oddělení Městského úřadu ve Františkových Lázních 


Drazí snoubenci, přejeme Vám hodně Božího požehnání. Ať se Váš svatební den stane navždy neotřesitelnou oporou společného života v Kristu !

2024  Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně  globbers joomla template